43-251 Pniówek, ul. Krucza 12, gmina Pawłowice, mail: acusticon@gmail.com, tel.: 730 029 608
 
 

VIDEO-OTOSKOPIA
 

Oferujemy endoskopowe badania ucha zewnętrznego.

Videootoskopia jest bardzo przydatnym narzędziem, umożliwiającym m.in. rejestrację obserwowanego obrazu, a następnie jego porównywanie ze stanem aktualnym i ocenę postępów leczenia.


 

 

ACUSTICON I ŚWIETNIE SŁYSZYSZ !