43-251 Pniówek, ul. Krucza 12, gmina Pawłowice, mail: acusticon@gmail.com, tel.: 730 029 608
 
 

Najczęściej zadawane pytania

Czy każdy może ubiegać się o dofinansowanie do aparatu słuchowego?
Tak. Niezależnie od miejsca zamieszkania każdy może ubiegać się
o dofinansowanie do aparatu słuchowego i wkładki usznej.
Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia przysługuje
każdemu ubezpieczonemu pacjentowi  raz na 5 lat.
Dofinansowań udzielają także Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Co należy zrobić aby uzyskać dofinansowanie
z Narodowego Funduszu Zdrowia?
Jeżeli po wykonaniu badania słuchu okaże się, że aparat słuchowy
jest potrzebny, należy pobrać skierowanie do laryngologa
od lekarza pierwszego kontaktu.
Laryngolog po konsultacji i badaniu wypisze wniosek na zaopatrzenie
w aparat słuchowy i wkładkę uszną.
Wniosek należy podstęplować w Narodowym Funduszu Zdrowia,
a następnie Protetyk na podstawie wniosku i badania słuchu
dobiera odpowiedni do ubytku model aparatu słuchowego
oraz pobiera formę ucha w celu wykonania indywidualnej wkładki usznej.

Co należy zrobić aby uzyskać dofinansowanie
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie?

W oddziale powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć
następujące dokumenty:
- kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej,
- kserokopię potwierdzonego w NFZ zlecenia na aparat słuchowy,
- kosztorys aparatu słuchowego,
- udokumentowane dochody (kserokopia),
- numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Wniosek o dofinansowanie można pobrać na miejscu.
Dofinansowanie jest uzależnione od wysokości dochodów.

 

ACUSTICON I ŚWIETNIE SŁYSZYSZ !