43-251 Pniówek, ul. Krucza 12, gmina Pawłowice, mail: acusticon@gmail.com, tel.: 730 029 608
 
 

Badanie słuchu

Badania słuchu są bezpłatne i nie wiążące. Skierowanie nie jest wymagane.

Badanie jest przeprowadzane poprzez nałożone słuchawki, przez które podawane są dźwięki o różnej częstotliwości i głośności.

Kiedy osoba poddana badaniu usłyszy cichy dźwięk po raz pierwszy, powinna zasyglalizować to poprzez naciśnięcie na przycisk lub podniesienie ręki.

Następnie przeprowadzane są testy rozumialności mowy, przy których
podawane są przez słuchawki słowa i liczby, które badany powinien powtarzać.

Badanie trwa ok. 20 do 25 minut. Po badaniu wyniki zostają
szczegółowo omówione.

Zapraszamy serdecznie na bezpłatne badanie słuchu i zrozumiałości mowy oraz konsultacje i porady.

 

ACUSTICON I ŚWIETNIE SŁYSZYSZ !